Allan Høgsbæk....................
Bibi Bechmann....................
Birgit Coch...........................
Dorte Møller.........................
Ivy Nielsen...........................
Katrine Bech Nielsen...........

Lone Engedal.......................
Luli Jensen...........................
Niels Otto Nielsen...............
Sonja Lehrmann..................
Thomas Strandmark...........
Thore Vallentin Witt.............
Tinne Danlev........................
Torben H. Johnsen..............


2621 1320
2015 0356
2125 2011
2467 2692
5337 5030
3155 0454
5120 0017
5155 8353
4045 5323
2421 7580
2058 5143
2371 1842
2162 8246
2247 1625