Sidehoved

BESTYRELSEN FITNESSS NORD 2019/2020


Lone Engedal Rasmussen........
(Formand) 


Susanne Fakkemohs Nielsen...
(Kasserer)


Thore Vallentin Witt...................


 

Tinne Danlev Holm....................Ann Winther...............................


 

MobilMobilMobilMobilMobil5120 0017
loneengedal@gmail.com


2015 0593
susannefn@live.dk


2371 1842
thorewitt@gmail.com


2162 8246
danlevholm@paradis.dk


2999 5099

annwintherh@gmail.com