Lone Engedal Rasmussen........
(Formand)


Susanne Fakkemohs Nielsen...(Kasserer)


Thore Vallentin Witt...................Carsten Bech..............................Trine Tved Viskum.....................Mobil

Mail

 

Mobil

Mail


Mobil

Mail


Mobil

Mail

Mobil

Mail


5120 0017
loneengedal@gmail.com


2015 0593
susannefn@live.dk


2371 1842
thorewitt@gmail.com


2484 8729

Carsten.bech@mail.dk


3017 6408

trine_tved@yahoo.dk


Bestyrelsen                 2021/2022