Bestyrelsen     2021/2022

Lone Engedal Rasmussen........
(Formand)

 

Susanne Fakkemohs Nielsen...(Kasserer)

 

Christina Stokes........................

 

 

Carsten Bech..............................

 

 

Trine Tved Viskum.....................

 

Mobil

Mail

 

Mobil

Mail

 

Mobil

Mail

 

Mobil

Mail


Mobil

Mail

 

5120 0017 loneengedal@gmail.com

 

2015 0593 susannefn@live.dk

 

2444 0098 christinastokespip@gmail.com

 

2484 8729 Carsten.bech@mail.dk

 

2341 2496 trine_tved@yahoo.dk