Sidehoved

BESTYRELSEN FITNESSS NORD 2019/2020


Lone Engedal Rasmussen........
(Formand) 


Susanne Fakkemohs Nielsen...
(Kasserer)


Thore Vallentin Witt...................


 

Tinne Danlev Holm.................... 

Trine Tved Viskum....................


Mobil

Mail

 

Mobil

Mail


Mobil

Mail


Mobil

Mail


Mobil

Mail


5120 0017
loneengedal@gmail.com


2015 0593
susannefn@live.dk


2371 1842
thorewitt@gmail.com


2162 8246
danlevholm@paradis.dk


3017 6408

@