Sidehoved

FITNESS NORD

Vi har ventet længe, men nu har vi endelig åbnet dørene til Fitness Nord 


Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 1. juli 2020 kl. 19.30
I Multihuset Nordlangelandshallen


1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlægning af regnskab
4. Indkomne Forslag
5. Valg af bestyrelse På valg er:
• Lone Engedal Rasmussen (modtager genvalg)
• Susanne Fakkemohs Nielsen (modtager genvalg)
• Thore Vallentin Witt (modtager genvalg)
• Ann Winther Hansen (fratræder lovligt før tid, efterfølger vælges for 1 årig periode)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af medlemmer til Nordlangelandshallens Repræsentantskab
9. Evt.


Vi vil opfordre alle til at vise hensyn til hinanden, være meget omhyggelige med rengøringen efter brug af udstyr og maskiner.


I vil hurtigt opdage, at der mangler noget af vores udstyr, som  f.eks måtter, håndtag til kabeltræk m.m. Det er fjernet, fordi det er fremstillet af svedbsorberende materialer, som ikke må være i et træningslokale i denne tid. 


For at minimere smitterisikoen i Fitness Nord har vi indført følgende retningslinjer, som skal følges,

så vi kan træne i trygge rammer:


* Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom

* Klæd om hjemmefra, medbring rene indendørssko

* Tag bad derhjemme 

* Afsprit/vask dine hænder inden du går ind i fitness

* Hold 2 meters afstand

* Desinficer udstyr efter brug med vores nye sprit

* Host, nys i din albue/ærme

* Optag ikke flere maskiner på en gang

* Undgå fysisk kontakt

* Medbring egen måtte og elastikker

 

Alle kontingenter, som vi satte i bero, vil blive aktiveret mandag den 15.juni, og ingen vil miste det kontingent, som var betalt.


De, som ikke nåede at betale deres opkrævning inden fitness lukkede ned den 12. marts, vil modtage en rykker i denne uge.


Lad os passe godt på hinanden og få gang i træningen igen.

 

På bestyrelsens vegne

Lone Engedal