* Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af  landdistrikterne "LAG Langeland, Læsø, Samsø" har støttet projekt "Forberedelse til  fremtidige fitnesslokaler med plads til flere aktiviteter med indtænkt energioptimering *

Først - med det sidste !